tisdag 9 oktober 2018

Vad kan vänta? Och ... vad kan jag stryka?


Sex veckors skrivutmaning, ska jag hoppa på den?

Varför inte?! Om jag gör det så kan jag få en del gjort som just nu rinner ut i sanden för att annat prioriteras. Att ha en deadline passar mig, behöver därför sätta upp mål över skrivandet.

Har en brevmall att fundera över, en uppgift som jag länge borde tagit tag i men som kommit i skymundan på grund av livet själv. Prioritet ett.


Så finns visitkort att skapa, hemsida att flytta och eventuell logga. Planera utkast till workshop för mina hattar? Kanske hoppa på en novellutmaning jag fått presenterad? Får börja med att göra en lista, vad är viktigast och mest akut? Vad kan vänta? Och ... vad kan jag stryka?!

Sex veckor känns som en lång tid. Minimum för detta arbete är 2 timmar i veckan vilket blir 12 timmar. När ska dessa planeras in om inte på tisdags förmiddagar, då jag redan har avsatt tid för skrivarbete.

Ha en bra dag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar